W dniu 16 stycznia 2016 r. na XIII Krajowym Zjeździe Delegatów Ligi Walki z Hałasem dokonano wyboru nowych władz.
Do Zarządu Głównego, który się ukonstytuował w tym samym dniu, zostali wybrani:

KOMISJA REWIZYJNA: Sąd Koleżeński: